Python in Minecraft  

Programmeren 1: Hallo wereld!Heb je de stappen van het hoofdstuk De belangrijke map mcpipy al doorlopen? Dan kunnen we nu echt beginnen met programmeren met Python!Voordat we verder gaan, zou je dit moeten kunnen:
Kies jouw besturingssysteem:


De volgende stappen worden doorlopen:
Stap 1: Een Teksteditor openen

We hebben een programma nodig om code in te typen. Hiervoor openen het programma Kladblok.

klik op om het Startmenu te openen
.


Type nu het woord

Kladblok

Het programma wordt vervolgens getoond in het Startmenu.

Druk op enter om Kladblok op te starten.


Kladblok toon een leeg veld om in te typen.


Stap 2: Een Python-bestand maken

We gaan nu de onderstaande code in het lege bestand plakken.from mine import *
mc = Minecraft()

mc.postToChat("Hallo wereld!")


Plak de bovenstaande code in Kladblok (gebruik de knop kopieer en plak het in Kladblok)


Dit bestand moeten we opslaan in de map mcpipy.
Klik op Bestand en dan op Opslaan als...


Kies bij Opslaan als... voor Alle bestanden
We gaan namelijk een Python-bestand opslaan en geen Tekstdocument.


Geef het bestand de naam hallo.py (vergeet niet de .py aan het eind!)


Klik op Bureaublad
En klik vervolgens op mcpipy - Snelkoppeling.
(als je een Engelse versie van Windows geberuikt staat er mcpipy - Shortcut)


Klik op Opslaan om je Python-bestand op te slaan in de map mcpipy.


Als het nodig is kan je het bestand ook hier downloaden:

  hallo.py  


Stap 3: Korte uitleg van de Python-code

Je hoeft op dit moment niet alles te snappen van deze code. Daarom leg ik het heel kort uit:from mine import *
Hierdoor importeert Python alle code uit mine. Dat is nodig, want in mine staat de code waarmee Minecraft aangepast kan worden.


mc = Minecraft()
Hierdoor kunnen we via mc informatie uitwisselen met Minecraft.


mc.postToChat("Hallo wereld!")
Met deze opdracht zeg je in de chat: Hallo wereld!
In het Engels staat er: post to chat, in het Nederlands betekent dit: plaats in chat


Stap 4: Je eigen Python-code uitvoeren!

We hebben een eenvoudig programma gemaakt dat alleen maar "Hallo wereld!" zegt in de chat. Als je als programmeur iets wil testen dan is het heel gebruikelijk om te beginnen door iets "hallo wereld" te laten zeggen. Wij zijn nu ook echte programmeurs en laten "Hallo wereld" verschijnen in Minecraft! Zullen we de code testen?Start Minecraft met Forge. Weet je nog hoe dat moet?


Open een wereld of maak een nieuwe. Druk op de toets / en type:

/py hallo

en druk op enter om hallo.py uit te voeren.


En er verchijnt Hallo wereld! in de chat. Je hebt net je eigen Python-code uitgevoerd in Minecraft!


Dan heb ik nog een tip om makkelijker je code te testen in Minecraft.

💡    Python-code testen in Minecraft
Je kan Minecraft in een window spelen. Hierdoor kan je snel wisselen tussen je Python-code en Minecraft.

Ga naar je Grafische instellingen en zet

Druk op esc om je muis uit het Minecraft-window te halen.

Pas je Python-code aan, sla de nieuwe code op en voer het uit in Minecraft.


We hebben zojuist een heel simpel Python-programma uitgevoerd. We kunnen nu verder gaan met leren programmeren. Het volgende hoofdstuk gaat over variabelen. Klik rechtsboven op